:: Duo-les ::

Muziek maak je meestal niet alleen. Hoewel je individuele lessen nodig hebt om jezelf als muzikant te ontwikkelen, is het toch ook interessant om samen te spelen met andere muzikanten. Wij bieden deze gelegenheid in verschillende vormen.

Duo-les: 2 cursisten, die beiden een verschillend instrument spelen, vormen door aanvulling van een meespelende docent een volwaardige driemans-formatie

De bedoeling is naast het leren spelen in groepsverband, het werken op tempo, timing en groove. Ook het aanleren van "liedjes-structuren" en de ontwikkeling van de algemene muzikaliteit worden onder de loep genomen. Een kans om hetgeen je in de inviduele les hebt geleerd om te zetten in de praktijk.

Aanmelden mag in duo, maar is niet noodzakelijk. Diegenen die individueel aanmelden voor de duo-les, zullen "gekoppeld" worden aan een collega muzikant.