:: Spelen met muziek ::

Kinderen verkennen de muzikale wereld op een natuurlijke manier, namelijk in eerste instantie via beweging. Denk maar aan het zingen van wiegeliedjes waarbij een baby heen en weer wordt gewiegd, het troost biedt, of het kind in slaap doet vallen.

Zodra een kind leert staan zal het bij het horen van, aansprekende, muziek zelf bewegen. Het ene kind wiegt heen en weer, waar het andere al 'swingt'. Muziek is iets wat er voor kinderen in het leven gewoon bij hoort en invloed heeft op de eigen ervaring; het kan blij maken, ontroeren, opwinden of juist stil maken.

Het spelen met muziek en beweging is een grote stimulerende factor in de totale ontwikkeling van kinderen. In het bijzonder de motorische- en creatieve ontwikkeling, maar ook de taalontwikkeling, de sociale-emotionele en cognitieve ontwikkeling. In de 'Spelen met muziek'-les krijgen de kinderen volop de ruimte om te experimenteren met muziek.

Ze ontdekken hun eigen stem en haar uitdrukkingskracht, tal van instrumenten, leren zichzelf muzikaal te begeleiden en zullen veel dansen en bewegen op muziek. Dit alles met en op muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen. Passend of aansluitend bij de belevingswereld van kinderen.